top of page

TJENESTER

 1. Analyse & programmering
Hvilke muligheter og begrensinger finnes i prosjektet?
2. Idéskisser & regissering
Sammen utvikler vi prosjektets  filosofi
3. Arbeidstegning & kontrahering
Avgjørelser: Hvor henter vi størst effekt av planleggingen?
4. Prosjektering & oppfølging
Vi kan krysskontrollere byggeprosessen og sikre prosjektets kvalitet 

I'm a paragraph.

Hvert enkelt arkitektoppdrag har ulike forutsetninger som legger føringer for designprosessen og det endelige resultatet. Med et hovedfokus på Boligområder, Kontor- og Næringsbygg ønsker vi å gi deg en arkitekt-tjeneste som strekker seg langt utover et sett med tegninger. Vi designer også møbler og interiør

 

Gjennom god planlegging hjelper vi deg å finne frem til de rette løsningene slik at du kan maksimere potensialet i ditt byggeprosjekt og får et bedre arkitektonisk resultat: Funksjonelt og estetisk. Vi veileder deg gjerne gjennom hele prosessen fra idé til ferdigstilt bygg - uansett omfang eller stadie. 

 

bottom of page