top of page

Nivå 2

Idé og skisseprosjekt: Designet tar form

 

Etter analyse og konsultasjon bringer vi de ulike idéene til liv ved å sette dem inn i en realistisk og gjennomførbar visuell presentasjon for endelig vurdering.

Vi utfører:

 

  • Utvkiling av konsept

  • Idéskisser og illustrasjoner

 

 

Basert på dine behov og den forutgående analysen finner vi designløsninger som gir størst nytte og mest kvalitet i forhold til prosjektets mål og vi sørger for at byggeprosjektet får en selvstendig identitet. Vi gir deg en bygning som er skreddersydd for dine spesifikke behov slik at du kan planlegge på lang sikt og løse problemer før de oppstår.

 

 

 

 

Arkitektur bør være bærekraftig. Vi vil alltid etterstrebe løsninger som kommer til beste for bygget og brukeren samtidig som arkitektoniske kvaliteter opprettholdes. BARK kan hjelpe med hvordan du kan minimere vedlikeholdskostnadene gjennom hele byggets liv og hvilke materialer som vil gi et best mulig og holdbart resultat. Ved å fokusere på solide, kvalitative løsninger og materialer i alle ledd vil både bygg og bruker vinne i et langsiktig perspektiv.

 

Samtidig fungerer arkitekten som din "advokat" i byggeprosjektet. Vi veileder deg gjennom havet av byråkrati og regulatoriske godkjenninger for å sikre at alt som må være godkjent og signert blir ivaretatt før endelig bygging. Vi hjelper deg å avgjøre om budsjettet er realistisk og om idéene dine er oppnåelige innenfor plan- og bygningsloven, og hvorvidt du får kommunal godkjenning for ditt prosjekt.

 

Nivå 3>

 

Hva skal vi måle kvaliteten

i prosjektet opp mot?

bottom of page