top of page

Nivå 3

Arbeidstegninger og kontrahering

 

På dette nivået utvikles totalforståelsen av bygningen og arkitekturen forenes med teknikken. Prosjektets endelige løsninger og kvalitet kommer til synet gjennom:

 

  • Arbeidstegninger og beskrivelser

  • Detaljering og anbud

 

Arbeidstegninger og beskrivelser danner bindeleddet mellom byggherre og entreprenør og viser prosessen i prosjektet. Tekniske løsninger blir sydd sammen og vi forstår hvordan alle faktorene i prosjektet griper inn i hverandre. Helheten bør vektlegges mot hver enkelt del slik at prosessen frem mot byggemelding blir klar. Vi hjelper deg å prioritere hva som må gjøres og i hvilken rekkefølge så byggets mål blir ivaretatt. 

 

Grunnlaget for en rasjonell framdrift legges her og det er derfor viktig å velge riktig fordelingen av oppmerksomhet slik at vi kan ligge i forkant av kvalitetsstyring: definering av standardProsjekteringsfasen vil slik kunne ta opp de viktigste elementene i prosjektet i rekkefølgen av deres betydning for å sikre at kundens behov alltid oppfylles.

 

 

 

 ​

 

BARK kan hjelpe deg med valg av entreprenører, administrere kontakter og holde prosjektet på sporet i tide og på budsjett. Sammen finner vi ut hvor ressursene i prosjektet bør benyttes for å gjøre best nytte i et langsiktig perspektiv. Slik unngår du at essensielle og arkitektoniske kvaliteter i prosjektet forsvinner i en hektisk fase og at viktige detaljer og vurderinger må underkastes entreprenørenes rasjonelle vaner.

 

 

Nivå 4>

Her sikrer vi helheten i prosjektet  og sørger for at arkitektoniske og essensielle mål prioriteres.

bottom of page