top of page

Nivå 1

Analyse og planlegging

 

Å planlegge, designe og oppføre et bygg kan være en komplisert prosess enten det dreier seg om å starte et helt nytt prosjekt eller å forbedre et eksisterende bygg. 

 

For å finne ut hva det unike prosjektet krever, forventer og ønsker innenfor realistiske rammer er det nødvendig å kartlegge de forholdene som danner rammen rundt prosjektet. BARK har bred erfaring med både offentlige og private utbyggere i det følgende:

 

  • Kapasitet og mulighetsstudier innenfor by, eiendoms- og prosjekteringsutvikling

  • Arealplanlegging med konsekvensutredning og planprogram. 

 

Som profesjonelle problemløsere hjelper BARK deg med å finne hensiktsmessige løsninger og kan utvikle gode alternativer du kanskje ikke har tenkt på eller vurdert. 

På bakgrunn av mulighetstudier og analyser av tomten får du et stort innblikk i prosjektets muligheter og begrensinger. Når forutsetningene er kartlagt tilrettelegger vi for effektiv og praktisk arealutnyttelse og optimaliserer forholdene etter lys, vær, vind og terreng. 

 

Ved å gjennomføre mulighetsanalyser av tomten kan vi gi deg en rekke andre tjenester som hjelper deg å definere prosjektets mål, slik at du slipper unødvendige omveier som sinker prosessen og påløper prosjektet uforutsette kostnader.

 

Dette arbeidet legger et solid grunnlag for at Byggherre og Arkitekt sammen kan utvikle den filosofien som skal ligge til grunn for det videre arbeidet og prosjektets gang. Forståelsen for hensiktsmessige løsninger starter her og danner grunnlaget for alle de videre vurderingene. Jo før vi kan få ta del i ditt prosjekt, jo bedre kan vi planlegge gode løsninger. 

 

 

 

 

 

 

Nivå 2 >

 

Vi vektlegger verdien av nøyaktig planlegging. Det betyr mer hensiktsmessige løsninger og mer kontroll - til beste for prosjektets helhet

bottom of page