top of page

Nivå 4

Prosjektering og ferdigstillelse

 

Når alle godkjenninger er klarert og rammene er kartlagt innenfor budsjettet hjelper vi deg å forstå hvordan alt henger sammen og hvilke verktøy som trengs for å ferdigsstille prosjektet på en best mulig måte. For å sikre at sluttproduktet ivaretar sine definerte mål utfører vi:

 

 

Byggeriet er en komplisert prosess med mange aktører. Et stor orkester trenger et gjennomarbeidet partitur. Dette gir en varhet for de små justeringer. Vi kan effektivt videresende og tolke informasjon fra ingeniører, entreprenører, leverandører og andre aktører for å sikre at helheten i prosjektet ivaretas. Vi har bred erfaring med å påta oss ansvar som prosjekteringsleder fra små til store og omfattende prosjekter (se f.eks Nordea eller Haugesund Sykehus). For et enda mer slagkraftig og gjennomarbeidet uttrykk utfører vi også innebygde løsninger og designer møbler tilpasset bygget og brukerens behov.

 

 

 

 

0 Feil-prinsippet:

Gjennom en nøyaktig gjennomarbeiding også i sluttfasen vil vi kunne sørge for at de intensjoner som er nedfelt i planleggingens tidligere faser også kommer med i det endelige bygg. Pris måler ingenting uten at utførelse også inkluderes.

 

Vi kjenner prosjektet "inn" og "ut" og bestitter en erfaring og forståelse for totaliteten som kommer godt med for å forhindre komplikasjoner underveis. Slik kan vi enkelt krysskontrollere byggeprosessene og aktivt kvalitetssikre prosjektet med byggherrens mål for øyet. Vi foretar fortløpende verdivurderinger av løsninger og kan sørge for overanstemmelse mellom ansvar og ressurser. Som din representant i byggeprosjektet får vi mulighet til å være ansvarlig for løsninger og alternativer når de andre aktørene er usikre eller mangler innsikt. Dermed forhindrer man at prosjektet mister essensielle kvaliteteter i slutfasens hektiske innspurt. Samtidig slipper du unødvendig bruk av ressurser på situasjoner som ikke gjør bygget bedre. 

 

På den måten får du som byggherre større utnyttelse av vår kompetanse. Den innsikt i prosjektet som vi har opparbeidet oss underveis kan du dermed hente ut

- direkte som tileggsverdier i sluttproduktet.

 

 

 

Kvalitet av utforming og utførelse er å anse som selve produktet og ivaretar prosjektets mål. 

bottom of page