top of page

VOSS KULTURSTOVE

Mulighetsstudie
Skjermbilde 2015-01-07 kl. 11.40.25.png
Screenshot 2015-01-07 11.44.39.png
Skjermbilde 2015-01-07 kl. 11.40.01.png
Screenshot 2015-01-07 11.44.39(2).png
Voss_kulturstove.jpg
Voss_utenfra.jpg
Skjermbilde 2015-01-07 kl. 11.40.45.png
Screenshot 2015-01-07 11.41.36.png
Screenshot 2015-01-07 11.41.37.png
Screenshot 2015-01-07 11.41.39.png

Sted / Voss

Funksjon / Kulturhus, bibliotek, boliger

 

 

Basert på et foreliggende romprogram ble vi bedt om å se på mulighetene av å utforme et anlegg inneholdende kulturstove og boligere på tomt avsatt til kongresshall. Målsetningen har vært å oppnå størst mulig transparens og gjennomsiktighet for å få et fleksibelt bygg. Slik kan kulturhuset brukes på mange måter av ulike målgrupper, i både formelle og uformelle sammenhenger. For å systematisere de ulike funksjonene på en tilgjengelig måte kan bygget åpnes og lukkes mellom de ulike funksjonene.

bottom of page