top of page

ØVERSTE HYLLE

44 leiligheter
Leiligheter paradis
Leiligheter paradis
Leiligheter paradis
Leiligheter paradis
Leiligheter paradis
Leiligheter paradis
Leiligheter paradis
Leiligheter paradis

Beskrivelse av oppgave: 

Innpasse ny bebyggelse på bratt romt. Utforming og plassering av bygningskropper tilpasset topgrafi

og tomtegrenser.  Se på utnyttelsesgrad og finne løsning på parkeringsdekning. Vurdering av adkomstforhold med plassering av innganger. Forslag til volumutforming m.m.

 

Målsettingen har vært å vise at det er mulig å få til et høyt antall boenheter der alle leilighetene får

gode bokvaliteter ved at tomtens flotte utsikt og gode solforhold ivaretas. Ved å forme et anlegg som visuelt fremtrer som 2.etg. og med horrisontal linjeføring vil en tilbaketrukket sokkeletasje få bygget til å sveve over tomtens markante platå.

Sted / Bergen, Paradis

Funksjon / Boligområde

Oppdragsgiver / 

Areal / 

bottom of page