top of page

SOMMERRO

Utnyttelse av tomt
Sommerro
Sommerro
Sommero_A-1.jpg
Oppgave
Parkering
Snitt A
Snitt B
Plantegning 1.etg
Plantegning 2.etg
Plantegning 3.etg
Byggekostnad
Konsept
Tomt
Varianter
Parkering
Splitte i to
Arealoversikt

Sted / Hvor

Funksjon / Hva

Areal / Størrelse m²

 

Vurdere utbyttingspotensialet for tomt Gnr. 137 Bnr. 521 i forbindelse med pågående reguleringsprosess. Rapporten er et innspill i klarlegge bruksmessige og utformingsmessige implikasjoner, samt gjøre arkitektoniske avklaringer ved valg av en konkret løsning.

 

bottom of page