top of page

MATHOPEN

Rekkehus i bratt terreng
Rekkehus Bergen
Rekkehus Bergen
Rekkehus Bergen
Rekkehus Bergen
Rekkehus Bergen
Rekkehus Bergen
Rekkehus Bergen
Rekkehus Bergen
Rekkehus Bergen
Rekkehus Bergen
Rekkehus, Bergen
Snitt, Rekkehus Bergen
Rekkehus Bergen
Rekkehus bergen

Sted / Bergen, Mathopen

Funksjon / Leiligheter

Oppdragsgiver / KONSEPTBYGG as

 

 

Anlegget er utformet i et modernistisk formspråk for å gi rom for moderne løsninger som store glassflater, terrasser, samspill mellom tett og åpent. For å utnytte dagslyset som en kvalitet har vi høyreiste vindusfelt i alle rom. Den enkelte bolig er forskjøvet i forhold til hverandre slik at terrengets markante formasjoner gir variasjon i uterommene og høyden på murer etc. En horrisontal atkomstsone i nord mellom terreng og boliger gjør at alle enhetene får en trappefri hovedatkomst.

 

bottom of page