top of page

HOLBERGALMENNINGEN

Parallelloppdrag
Holberg
Holberg
Holberg
Holberg
Holberg
Holberg

Sted / Bergen sentrum

Funksjon / Leiligheter

Oppdragsgiver / Haugesund Kommune

 

Grunnleggende faktorer for besvarelsen har blant annet vært hvordan bygget best kan bygges om fra kontorbygg til boliger, og hvordan fasadene best kan endres -  økonomisk, teknisk og estetisk. Vi har forsøkt å skape en løsning som åpner opp for et funksjonelt inngangsparti, med uteområder som best kan utforme gode, attraktive og markedsriktige bolige med funksjonelle løsninger med mye lys og ønske om balkong. Vi mener at gode byboliger i dagens marked bør løses ved kompakte, utprøvde planser som "urbane" kjøpere etterhvert er kjent med. Kostnadselementet er en vesentlig faktor og vi har her fokusert på at det bør være mulig å finne løsninger som gjør "folk flest" til kjøpegruppe. Totalt vises 44 boenheter

bottom of page