HAUKELANDSBAKKEN

Ombygging
Haukelandsbakken
Haukelandsbakken
Haukelandsbakken
Haukelandsbakken

Sted / Haukelandsbakken, Bergen

Funksjon / Påbygg / ombygging

Areal /