top of page

HAUGESUND SYKEHUS

Helse Fonna HF
Haugesund Sykehus
Haugesund Sykehus
Haugesund Sykehus
Haugesund Sykehus
Haugesund Sykehus
Haugesund Sykehus
Haugesund Sykehus
Haugesund Sykehus
Haugesund Sykehus
Haugesund Sykehus
Haugesund Sykehus
Haugesund Sykehus
Haugesund Sykehus

Røntgenavdeling vestblokk. Ferdigstilt 2001.

Ny 6.etg m/ kantine og innredning av råbygg til nye sengeposter i vestblokkens 4. og 5.- etg. Innredning av råbygg i vestblokkens 1. etg med ulike spesialrom, kontorer og skrivestue, resepsjon og vestibyle. Ferdigstilt 2003.

Ny østblokk mot Karmsundgaten med bl.a. sykehotell og operasjonsavdeling, samt oppholdsrom og kjøkken for pasienter. Nybygg og delvis ombygginger i 3.etg + underetg. Ferdigstilt 2004. 

 

Sted / Haugesund, Karmsundsgaten

Funksjon / Sykehus

Oppdragsgiver / Rogaland Fyleskommune

Areal /  Totalt 45.000 m2

Arbeidsperiode / 1997- 2005

bottom of page