top of page

INDRE EIDE

Mulighetsstudie
Eidsbotn
Eidsbotn
Eidsbotn
Eidsbotn
Eidsbotn
Eidsbotn
Eidsbotn
Eidsbotn
Eidsbotn
Eidsbotn
Eidsbotn
Eidsbotn
Eidsbotn

Sted / Eidsbotn, Haugesund

Funksjon / 40 - 60 boenheter

 

Som et innspill for hvordan området burde utvikle seg i fremtiden, fikk vi forespørsel om å påvise et mulighetsstudie egnet til boligformål.  I denne analysen har vi vektlagt å vise en utnyttelse som egget til rette for en differensiert bebyggelse for ulike beboere. Søndre bygg er vist som rekkehus orientert nord-syd, med god innbyrdes avstand både for å åpne opp for sol fra sær og samtidig gi rom for god utsikt mot nord. Disse bygningskroppene kan hver inneholde 5-7 leiligheter. Nordre bygg er vist som mindre enheter som står litt tettere. Dette skaper en mer intim situasjo - noe som imidlertid oppveies mot åpenheten mot nord og den direkte sjøkontaken. Hver av disse enhetene kan romme 3-4 boenheter. Samtidig er disse plassert ca 2,5 etasjer lavere, slik at de øvre rekkehusene har uhindret utsikt. Samlet gir dette et potensiale på 40-60 boenheter - avhengig av størrelse og målgruppe. 

 

bottom of page