top of page

HØYHUS

Mulighet eller problem?
Høyhus Haugesund
Høyhus Haugesund
Høyhus Haugesund
Høyhus Haugesund
Høyhus Haugesund
Høyhus Haugesund
Høyhus Bergens tidene
Høyhus Haugesund

Sted / Haugesund sentrum

Funksjon / Signalbygg

Oppdragsgiver / Haugesund Kommune

 

På oppdrag fra Haugesund kommune ble vi bedt om å foreta et mulighetsstudie for eventuell bebyggelse av høyhus i Haugesund sentrum. Vi utarbeidet 5 ulike løsningsforslag der vi har forsøk å vise hvorda et høyhus kan inneholde ulike aktiviteter gjennom lagdelte soner og hvordan høyhus kan plasserer i ulike områder for ulik utnyttelse. Et høyhus kan markere et spesielt innhold, tjener som symbol på makt, vise til aktivitet av stor viktighet og tjene som identifikasjonsobjekt og samlingspunkt. Etablering av høyhus i områder som består av lavere bebyggelse vil bety en urban transformasjon noe Haugesund sentrum mangler. 

bottom of page